Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý I/2019
  • Số: 409/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 12/04/2019
  • Thông báo
  • Tài chính kế toán
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm
Mã số: Số: 3917/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 154/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/03/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 357/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 02/04/2019