Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2020
  • 21/TB-SYT
  • Sở Y Tế
  • Phó Giám Đốc: Khương Thành Vinh
  • 07/01/2021
  • Thông báo
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1064/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2020
Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1065/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2020
Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1075/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2020