Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo bổ sung tài liệu ôn, kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018 đối với các trình độ bác sỹ đa khoa, bác sỹ YHCT, bác sỹ YHDP, bác sỹ RHM, Dược sỹ Đại học
  • Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế
  • Chủ tịch Hội đồng Phó Giám đốc Trần Trung Kiên
  • 14/12/2018
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu