Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • TB số 05/PKĐK - HP về việc thông đáp ứng thực hành tố bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Công ty TNHH Hồng Phúc
  • số 05/PKĐK - HP
  • Công ty TNHH Hồng Phúc Nam Định
  • Giám đốc: Hoàng Thị Tuyến
  • 13/09/2019
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 1313-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19
Mã số: số 1313-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1311-QĐ - SYT Giấy chứng nhận Đ ĐKKD dược + GDP
Mã số: số 1311-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1312-QĐ - SYT Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược + GPP
Mã số: số 1312-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 14.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/09/2019
Công bố cơ sở KCB đến ngày 12/9/2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/09/2019
Công bố cơ sở KCB đến ngày 10/9/2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/09/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 18
Mã số: 1304/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/09/2019
Công văn số 1075-SYT - HCQT về việc Phổ biến Vb QPPL tháng 8 năm 2019
Mã số: Số 1075/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 04/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 30.8.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 7.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
Mã số: Số 268/TB-TTKSBT
Thông báo
Ban hành: 26/08/2019