Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc thu hồi phiếu tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
  • Số: 838/QĐ-QLD
  • Cục quản lý dược
  • Phó cục trưởng Đỗ Văn Đông
  • 18/12/2001
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 244/SYT-NVY
Quyết định
Ban hành: 22/10/2018
Quyết định huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 241/SYT-NVY
Quyết định
Ban hành: 07/11/2018
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018