Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”. Số 779,780,781
  • Sở Y tế Tiền Giang
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Dương
  • 07/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 644 /SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 4 năm 2020
Mã số: số 644 /SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/05/2020