Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (Số 379, 380)
  • Sở Y tế Hải Dương
  • Phó Giám đốc: Phạm Hữu Thanh
  • 11/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 644 /SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 4 năm 2020
Mã số: số 644 /SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/05/2020