Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 266/QĐ-SYT
  • Sở Y Tế Long An
  • Giám Đốc: Huỳnh Minh Phúc
  • 05/03/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 518/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 239/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 249/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 252/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 02/03/2021
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 1357/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 02/03/2021