Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • Sở Y tế Hậu Giang
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang
  • 07/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 194/QĐ-SYT về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 194/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 11/05/2020
Công văn số 644 /SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 4 năm 2020
Mã số: số 644 /SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/05/2020