Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ Đạo triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2019-2020
  • Số: 91/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 28/02/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi sản phẩm trên thị trường
Mã số: Số: 35/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 05/03/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 68/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 31/01/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 193/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 27/02/2019
Công văn về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BYT
Mã số: Số: 378/BHXH-DVT
Công văn
Ban hành: 01/02/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 176/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/02/2019