Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc; Mã hiệu: ĐTTT.BDG.01.2018
  • Số: 07/QĐ-TTMS
  • Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
  • Giám đốc Nguyễn Trí Dũng
  • 14/02/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 176/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/02/2019
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2018
Mã số: Số: 1862/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 20/12/2017
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1974/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018