Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"
  • Số: 184/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 12/04/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Mã số: Số: 434/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 18/04/2019
Công văn về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm
Mã số: Số: 3917/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 26/03/2019