Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc công bố công khai Dự toán NSNN năm 2019 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • Số: 25/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 11/01/2019
  • Quyết định
  • Tài chính kế toán
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Mã số: Số: 272/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 15/03/2019
Công văn về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa
Mã số: Số: 43/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 15/03/2019