Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • Số: 33/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 17/01/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc cập nhật thông tin đối với thuốc chứa diacerein
Mã số: Số: 889/QLD-ĐK
Công văn
Ban hành: 24/01/2019
Công văn về việc giảm giá hàng thầu
Mã số:
Công văn
Ban hành: 21/01/2019