Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hành nghề dược
  • Số: 119/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 08/03/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi sản phẩm trên thị trường
Mã số: Số: 53/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 20/03/2019