Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
  • 82/QĐ-SYT
  • Sở Y Tế Nam Định
  • Phó Giám Đốc: Trần Trung Kiên
  • 03/03/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 124/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 275/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 234/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 237/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/02/2021