Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi và huỷ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • Số: 256/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 19/12/2018
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 244/SYT-NVY
Quyết định
Ban hành: 22/10/2018
Quyết định huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 241/SYT-NVY
Quyết định
Ban hành: 07/11/2018
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018