Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc- Sở Y tế Bắc Giang
  • 728/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Bắc Giang
  • PGĐ Nguyễn Văn Bình
  • 18/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020