Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 997/QĐ-SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 997/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 16/11/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu