Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 995/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
  • số 995/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tp. Hồ Chí Minh
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam
  • 05/03/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 182/QĐ-SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 182/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2020