Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 949/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của ngành y tế tỉnh Nam Định
  • 949/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 28/10/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu