Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 908/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP” - SYT Lào Cai
  • 908/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Lào Cai
  • Hoàng Quốc Hương
  • 09/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020