Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 84/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - SYT Nam Định
  • 84/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 03/03/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 557/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 518/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 239/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 249/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 252/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 02/03/2021