Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 840/QĐ-SYT về việc Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - SYT Bình Định
  • 840/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Bình Định
  • Lê Quang Hùng
  • 23/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020