Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 81/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm, mỹ phẩm
  • 81/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Bắc Ninh
  • Nguyễn Đình Tâm
  • 26/02/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 140/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 140/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 20/02/2020
Quyết định số 130/QĐ - SYT về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 130/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020
Quyết định số 129/QĐ - SYT Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 129/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020