Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 7315/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - SYT Thành phố Hồ Chí Minh
  • 7351/QĐ-SYT
  • Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Hoài Nam
  • 09/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020