Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết đính số 707/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) - SYT Đồng Tháp
  • số 707/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
  • Tạ Tùng Lâm
  • 16/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020