Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 654/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt bán buôn thuốc-GDP”
  • 654/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Bùi Thị Minh Thu
  • 29/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu