Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 651/QĐ - SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 651/QĐ - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Bùi Thị Minh Thu
  • 29/06/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020