Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 631/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 631/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Bùi Thị Minh Thu
  • 23/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020