Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 619/QĐ-SYT Về việc thu hồi Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
  • số 619/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 15/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020