Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 61-QĐ - SYT Thu hồi và hủy Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trương Tuấn Anh
  • Số 61/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 18/10/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 1044/QĐ-SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1044/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/10/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 13.10.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 08/10/2019
Quyết định số 56/QĐ - SYT về việc hủy Chứng chỉ hành nghề KB,CB
Mã số: số 56/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 07/10/2019
Công văn số 1221/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 9 năm 2019
Mã số: số 1221/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 02/10/2019