Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 51/QĐ-SYT Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 - SYT Nam Định
  • 51/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 19/02/2021
  • Quyết định
  • Tài chính kế toán
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 44/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/02/2021
Về việc phổ biến VBQPPL tháng 01 năm 2021
Mã số: 177/SYT-HCQT
Công văn
Ban hành: 01/02/2021
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 38/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/02/2021
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Mã số: 171/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 29/01/2021