Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 420/QĐ-SYT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • số 420/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 11/05/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 644 /SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 4 năm 2020
Mã số: số 644 /SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/05/2020