Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 398/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • số 398/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 29/04/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số: 334/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số: 334/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/04/2020