Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 344/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP”
  • số 344/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Trà Vinh
  • Phó Giám đốc: Bùi Văn Minh
  • 12/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 644 /SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 4 năm 2020
Mã số: số 644 /SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/05/2020