Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 337/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • số 337/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 28/04/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số: 334/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số: 334/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/04/2020
DS nhân sự TYT công ty may Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Kim Thành (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020