Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 284/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP”
  • số 284/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 23/04/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số: 334/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số: 334/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/04/2020