Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 2533/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
  • số 2533/QĐ-SYT
  • Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam
  • 12/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 644 /SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 4 năm 2020
Mã số: số 644 /SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/05/2020