Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 242/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược- Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP
  • số 242/QĐ-SYT
  • Sở Y tế An Giang
  • Phó Giám đốc:Từ Hoàng Tước
  • 30/03/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
DS nhân sự TYT công ty may Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Kim Thành (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Đình Cự (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK 108 ( PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân - PKĐK Đại Đồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020