Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 194/QĐ - SYt về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 cảu ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • số 194/QĐ - SYt
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 09/03/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 182/QĐ-SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 182/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2020
Danh mục phổ biến VB QPPL năm 2019
Mã số:
Tài liệu
Ban hành: 05/03/2020
Công văn số 250/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 02 năm 2020
Mã số: số 250/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/03/2020
Kế hoạch số 1698/KH - SYT về việc kiểm tra, rà soát hóa VB QPPL năm 2020
Mã số: số 1698/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/12/2019