Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 193/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược- Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP - Sở Y tế An Giang
  • số 193/QĐ-SYT
  • Sở Y tế An Giang
  • Phó giám đốc: Từ Hoàng Tước
  • 10/03/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020
Quyết định số 539/QĐ-SYT về việc vấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 539/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/06/2020