Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1852/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
  • số 1852/QĐ-SYT
  • Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
  • Phó Giám đốc: Nguyễn hoài Nam
  • 20/04/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
DS nhân sự TYT công ty may Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Kim Thành (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK Đình Cự (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân sự PKĐK 108 ( PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS nhân - PKĐK Đại Đồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
DS người hành nghề BV Sài Gòn - NĐ (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 17-4-2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 17/04/2020