Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 184/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
  • số 184/QĐ-SY
  • Sở Y tế Bắc Ninh
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Tâm
  • 27/04/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số: 334/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số: 334/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/04/2020
DS nhân sự TYT công ty may Sông Hồng (PDF 16-4-2020)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 16/04/2020