Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết đính số 1830/QĐ-SYT về việc thu hồi giấy chứng chỉ hành nghề dược
  • số 1830/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Cà Mau
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng
  • 13/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
Mã số: Số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU
Thông báo
Ban hành: 11/05/2020
Quyết định số 194/QĐ-SYT về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 194/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 11/05/2020