Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 181/QĐ - SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • số 181/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 05/03/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách người hành nghề tại các cơ sở y tế
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 25/03/2020
Cv số 423-SYT - NVD Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: số 423/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 25/03/2020