Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1815/QĐ-SYT Thu hồi và hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - SYT Bình Định
  • 1815/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Bình Định
  • Lê Quang Hùng
  • 02/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020