Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1552/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc Generic, thuộc kế hoạch Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định sử dụng từ tháng 8/2019 đến hết thang 6/2020
  • số 1552/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 15/11/2019
  • Quyết định
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
KH số 1582-KH - SYT Cải cách hành chính Nhà nước ngành y tế năm 2020
Mã số: số 1582/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 06/12/2019
Công văn số 1577/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 11 năm 2019
Mã số: số 1577/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 06/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 04-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 04/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 30-11-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 27/11/2019
Đảm bảo cung ứng thuốc
Mã số: 1533/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/11/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1601/SYT-NVD
Quyết định
Ban hành: 26/11/2019