Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1457/QĐ - SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2019 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • số 1457/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 01/11/2019
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1435/SYT - NVD đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: số 1435/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 05/11/2019
Công văn số 1428/SYT - HCQT phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2019
Mã số: số 1428/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 05/11/2019
Công văn số 1423-SYT - NVY đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: số 1423/SYT - NVY
Công văn
Ban hành: 04/11/2019
Công văn số 1422-SYT - NVD đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: số 1422/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 04/11/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 03.11.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 29/10/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 02.11.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 29/10/2019
Công văn số 1374/SYT - NVD đình chỉ lưu hành thuốc viên nén LIV-Z Tablets
Mã số: số 1374/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 28/10/2019