Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1415/QĐ - SYT về việc ban hành quy chế nội bộ phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực Y tế tại Trung tâm PVHCC
  • số 1415/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 23/10/2019
  • Quyết định
  • Quy chế
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 1044/QĐ-SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1044/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/10/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 13.10.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 08/10/2019
Quyết định số 56/QĐ - SYT về việc hủy Chứng chỉ hành nghề KB,CB
Mã số: số 56/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 07/10/2019